Iskolatörténet


Posted on 2017-09-04 12:00:00


      Több évvel ezelőtt, 1991-ben az újjáéledő felekezeti jellegű iskolák talán azzal a szándékkal létesültek újra, hogy folytassák a már létező, de hosszú ideig megszakadt hagyományt. A nagyváradi Szent László Gimnázium története nagyon bonyolult, főleg azért, mert a jelenlegi tanintézetet jelentős időbeli, térbeli és szemléletbeli távolság választja el a hajdani, egyébként világi, magyar királyi állami Szent László Gimnáziumtól. 
Imagini pentru kanonok sor Nagyvárad
A hajdani Szent László Iskola mai épülete Iskola a kanonok soron
 
 
Imagini pentru iskola a kanonok soron      Az 1989 decemberét követő változások lehetővé tették az egyháznak számára az állami oktatási rendszerbe tartozó, felekezeti jellegű középiskolák létrehozását. Exc. Tempfli József megyés püspök úr kezdeményezésére, az 1991-1992-es tanévtől, a Vallásügyi Államtitkárság és az Oktatásügyi Minisztérium Szent László Szemináriumi Líceum néven engedélyezte az iskola működését. 
+Exc. Tempfli József (1931-2016)  
 
      A középiskola 1992-ben otthonra talált a nagy múltú Kanonok soron és 2010-ig Szent László Teológia Líceum néven működött itt, kétirányú oktatással: egy humán-teológiai és egy elméleti: matematika-számítástechnikai jellegű képzést nyújtva. Kollégiumi és étkezési lehetőségek adottak a Caritas Catolica által működtetett Kollégiumban és étkezdében. 
    A 2005-2006-os tanévtől, az iskola elemi tagozattal bővült, amelyik az 1828-ban alapított Stark Iskolában működött. A következő évtől pedig, az általános iskolai oktatás is kialakult, és így a Kanonok-sori iskolaépület tovább bővült.  
Stark Iskola épülete  
2006-tól óvodai csoportok is működnek kétirányú tevékenységet fejtve ki: egyik a Szent József plébániatemplom és a Katolikus Óvodáért Alapítvány támogatásával, napközis programmal, a másik a Dózsa György utcai Kis Szent Teréz rendházban a speciális feltételeket igénylő gyerekek számára, egész napos programmal, a Mallersdorfi ferences nővérek közreműködésével. 
 
  Imagine similară
Az ovi épülete A ferences nővérek segitségével működtetett speciális ovóda épülete, 2016-ig tartozott iskolánkhoz.
     Exc. Böcskei László megyéspüspök úr támogatásával, a 2010-es tanévben tanintézetünk végre igazi otthonra talált a hajdani Páli Szent Vincéről nevezett Nogáll János püspök úr által alapított iskolaépületben, ahol minden iskolai osztály méltó körülmények között működhet. 
Imagini pentru nogall intézet
      A felekezeti jellegű iskolák olyan különleges kategóriához tartoznak, amelyeket az állam tart fenn, de az oktatási-nevelési kérdésekben az egyház is szerepet vállal, ez előnyt jelent számunkra, hiszen az egyház képviselői nem csak lelki, de anyagi segítséget is nyújtanak iskolánk tanulóinak. A Szent László Római Katolikus Gimnázium követi ezeket, a hagyományokat, de szerves része a romániai oktatási rendszernek, a hazai tanmenet és kerettanterv szerint fejti ki oktatói-nevelői tevékenységeit. 
 
      Névadó szent királyunk neve kötelez: Szent László példája erre tanít: népünk sorsát nem szenvednünk kell tovább, hanem hivatásként élnünk lelki irányítóként, oktatóként, diákként és szülőként egyaránt. 

Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Categories
Események, versenyek
Itt megtudhatod, a Google eseménynaptár segítségével, milyen tevékenységek lesznek, vannak vagy voltak iskolánkban.
Beiratkozás a kilencedik osztályba 2019
Május 13-val megkezdődnek a kilencedik osztályba készülők feladatai. Kínálatunkban szerepel vallásturisztikai szervező, közgazdasági és ügyintézői technikus, közélelmezési technikus, rendezvényszervező, szakács és cukrász szakok.
Zarándoklat a pápalátogatásra
Ferenc pápa 2019. június 1-én, szombaton 11.30 órakor Csíksomlyón tartandó szentmiséjére 850 fős zarándokcsoport indul vonattal a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéből.