Növelték az „iskolapénzt” (bani de liceu)


Posted on 2018-09-23 22:15:56


Növelték az „iskolapénzt” (bani de liceu) -a líceumokban amit október elsejéig kérhetnek a tanulók - 250 lej/hónap.
A szeptember 5-i Kormány ülésen jobbítottak a 2008-as helyzeten annak a 2018/712-es kormányhatározatnak a révén, amely előírásai a jelenlegi iskolai évtől váltak hatályossá. Ezek szerint a szóban forgó anyagi támogatásban azok a tanulók részesülhetnek, akik olyan családok eltartásában vannak, amelyek esetében az ügycsomó benyújtását megelőző legutóbbi 3 hónap során az egy családtagra jutó havi bruttó jövedelem legfeljebb 500 lej. A pénzbeli támogatás a tanítási időtartam alatt nyújtandó, ebbe beleértve az érettségi vizsgára való felkészülés és a vizsga időtartamát is, valamint a termelési gyakorlat periódusát is. 
És ami leglényegesebb: a 2018–2019-es iskolai évben a pénzsegély 250 lej/hónap.

 

A segélykérések benyújtásának határideje: 2018. október 1.

Szükséges iratok:

-         Típuskérvény (az iskola titkárságán igényelhető,  vagy a lap alján letölthető)

-         A szülők személyi igazolvány másolata

-         A diák személyi igazolvány vagy keresztlevél másolata

-         Iskolai igazolás a 2017/2018. tanév évvégi általános osztályzatáról és az igazolatlan hiányzások számáról

-         Testvérek személyi igazolvány vagy keresztlevél másolata

-         A testvéreknek iskolai igazolvány

-         A szülők utolsó három havi (június, július, augusztus 2018) bruttó fizetéséről igazolás eredeti példányban

-         Igazolás minden állandó havi jövedelemről / vagy saját felelősségre kitöltött tipus nyilatkozat (az iskola tikárságán igényelhető), hogy nem rendelkezik jövedelemmel

-         Adóhivatali igazolás a családtagok keresetéről 2017 és 2018-ra

-         igazolás a polgármesteri hivataltól azoknak akiknek jövedelme van földművelésből és állatok tartásából 2018 június, július és augusztusi hónapokra

-         A jövedelem számítása során kivételt képeznek: gyermekpénz, több gyerekes családoknál a pót gyermekpénz, az ösztöndíjak, szociális segélyek

-         Szociális felmérés (anchetă socială) a helyi polgármesteri hivataltól a vidékieknek

-         Dosszié

A kérés benyújtásakor fel kell mutatni az eredeti személyes iratokat is, amit visszaadunk.

 


Search
Események, versenyek
Itt megtudhatod, a Google eseménynaptár segítségével, milyen tevékenységek lesznek, vannak vagy voltak iskolánkban.
MAGYAR ISKOLÁK ORSZÁGOS TANÉVNYITÓJÁT TARTOTTÁK NAGYVÁRADON
Magyar pedagógusok, diákok, szülők együtt köszöntötték az új tanévet a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén, 2018. szeptember 15-én, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban.
Taizé imaóra
Taizé-imaóra. 2018. november 22-én, a hónap negyedik csütörtökjén 19 órától „Nyugalmat talál lelketek” (Mt 11,30) mottóval Taizé-imaórát szervezünk a Barátok Templomában.nvember