Posted on 2018-12-27 09:10:05


Henri Boulad SJ - A megváltás dicsérete
Mert hiszem,
hogy az ember eredendően jó
Jobb annál, mint amit tesz.
Igazabb annál, mint amit mond.
Finomabb annál, mint amilyennek látszik.
Hiszem,
hogy az ember szíve mélyén nincs más, mint szeretet.
Nincs más, mint gyengédség, jóság,
megbocsátás, nyitottság és hódolat.
Hiszem,
hogy saját jóságának megismerése
az embert e jóság megvalósítására vezeti.
Hiszem,
hogy egy nap a gonosz és a rombolás,
a háború és vérontás, eltűnik és megsemmisül.
Hiszem,
hogy egy nap minden ember
jóllakik majd kenyérrel és szeretettel.
Hiszek
egy teljesen más világban.
Egy megújult, átalakult és újraformált világban.
Hiszem,
hogy ez az új világ
bennünk növekszik napról napra.
Mert már itt van velünk.
Hiszem,
hogy a Szeretet kicsiny magja
előbb-utóbb hatalmas fává növekszik
bennünk.
Hiszem,
hogy az emberbe vetett remény
létrehozza és megszüli az embert,
hogy a jobb világba vetett hit
felépíti és megteremti a jobb világot.
Hiszem,
hogy a béke lehetséges
a háborún, a bosszún, a gyűlöleten és erőszakon,
és minden borzalmon túl is.
Hiszem,
hogy egy nap a kardból ekevasat,
a pengéből sarlót kovácsolunk.
Hiszem,
hogy túljutunk a gyűlöleten,
és nem lesz többé háború.
Hiszem,
hogy a gonosz nem egy fátum,
nem balsors, és nem a végzetünk.
Hiszem,
hogy igaz voltunk ereje legyőzi a gonoszságot,
és a Szeretet győzedelmeskedik.
Hiszem,
hogy egy nap
a farkas és a bárány együtt lakik majd,
a leopárd együtt alszik majd a csecsemővel.
Hiszem,
hogy egy nap minden nép fia úgy él majd együtt,
mint fivér és nővér; az emberiség egy családdá lesz.
Hiszem,
hogy egy nap a határok eltűnnek,
az ellenségek megölelik egymást,
egy tálból falatoznak, és egy kupából isznak.
Hiszem,
hogy egy nap megrendezzük azt a hatalmas lakomát, melyben az emberiség örökre osztozkodni fog.

Hiszem,
hogy egy nap, keresztények,
muzulmánok és zsidók,
Buddhisták és hinduk, feketék, fehérek
vörösek és sárgák,
szivárvánnyá lesznek, mely beragyogja
az utolsó éjszaka hajnalának egét.
Hiszem,
hogy mindez akkor kezdődött,
amikor a Teljességgel Erős
teljesen tehetetlenné, törékennyé, és kiszolgáltatottá lett.
Hiszem,
hogy mindez akkor kezdődött,
amikor a Magasságos lehajolt, és kicsinnyé lett.
Azért, hogy elérje az ember szívét.

Hiszem,
hogy mindez egy éjszaka,
egy elhagyott útszélén kezdődött
EGY KIS GYERMEKKEL.


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Események, versenyek
Itt megtudhatod, a Google eseménynaptár segítségével, milyen tevékenységek lesznek, vannak vagy voltak iskolánkban.
Beiratkozás az óvodába
Nagy szeretettel várjuk a két induló kiscsoportba azokat a gyermekeket, akik szeretik a meséket, verseket és dalos mondókákat, akik szeretnek énekelni, és játszva tanulni.
Folyik az érettségi
Hétfőn, június 3-án kezdődött a 2019-és érettségi román szóbelivel és egészen 13-ig, tart a megmérettetés szóbeli szakasza.