Felvételi hittanból - képességvizsga a IX. osztályba 2019


Posted on 2019-05-09 06:47:03


Felvételi a nagyváradi Szent László
Római Katolikus Teológia Líceum

TEOLÓGIA - VALLÁSTURISZTIKAI
IX. osztályába - 2019
28 hely 

        o    ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
o    a vallásturizmus szaktantárgyainak tárháza áll rendelkezésedre, többek között az olasz nyelv heti 1 órában, mint szaktantárgy az angol haladó és német kezdő nyelv mellett
o    heti egy gyakorlati óra egyházturisztikai/turisztikai irodákban. A 12. osztály végén szakvizsga.
o    helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz
o    a felvétel felekezeti hovatartozástól független
o    külföldi ösztöndíj lehetőségek
o    változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
o    betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

 

Felvételi vizsgatételek hittanból vallásturizmus - teológia osztályba 

 

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

 

TÉTELEK: A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

 

Beiratkozás a hittanviszgára: 2019. május 13-14., 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán (a helyi iskola által kiadott beiratkozási lap mellékletével – Anexă la fişa de înscriere pentru probe de aptitudini )

 

-          a hittan felvételi időpontja a vallásturizmus - teológia osztályba: 2019. május 17., péntek reggel 9 órától szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján

 

-          Eredményhirdetés: 2019. május 20. (ezen a napon 12.00-14.00 óra között fellebbezési lehetőség), végleges eredmények 2019. május 24

 

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Piața Ion Creangă Nr.: 2., tel: 0359/427-777) titkárságán lehet benyújtani.

 

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

 

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7-. sz.

 

Tel: 0359 41 11 21  

 

Szeretettel várunk minden kedves diákot!

 

A végleges beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

-          beiratkozási űrlap

-          személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)

-          a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat

-          anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)

-          nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával

-          egyházi ajánlás, orvosi igazolás


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
8. osztályosoknak szánt tételminták (5.sorozat)
A május 11-én megjelent tételminták érhetőek el itt. A fordítások , illetve a megoldások is erre az oldalra kerülnek fel a későbbiek során.
Érettségi tételminták (5.sorozat)
A május 11-én megjelent tételminták érhetőek el itt. A fordítások , illetve a megoldások is erre az oldalra kerülnek fel a későbbiek során.
Órarend, tevékenységtervezet 2020 május 25. és 29. között
A távoktatás és szinkron órák órarendje május 25. és 29. között.