Régi szép diákemlékek és közösségerősítő események


Posted on 2017-09-03 00:00:00


Szép és hangulatos, jól megszervezett ünnepélyen vehettek részt szombaton a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai és szimpatizánsai. Az esemény során fölelevenítették az elmúlt esztendők történéseit, szó volt az öregdiákok egyesülete által szervezett megannyi rendezvényről, hiszen kell időnként a múltidézés, a visszapillantás is.

regi 1

Csoportkép a Barátok templomában

Az ünnepség a Barátok templomában kezdődött szentmisével, amelyen megemlékeztek az egykori tanárokról és az elhunyt diáktársakról. A szentmisét Kiss Albert főesperes, kanonok, váradolaszi plébános celebrálta. Kiemelte: a premontrei öregdiákok szeretett tanáraiktól nem csupán tudást, hanem lelkiséget, emberséget, magyarságszeretetet kaptak örökül. Nem minden egykori tanár neve lett márványba vésve. Ám ezek a nevek azon tanítványok szívébe lettek vésve, akiket e pedagógusok oktattak, neveltek, akikkel jót tettek. Az egykori Premontrei Főgimnáziumnak megvolt a sajátos szellemisége, ami feledhetetlen. Mint elhangzott: fontos töretlen hittel élni, hinni a jóban, igazban és szépben. A premontrei öregdiákok odafigyelnek nagyjainkra, őrzik a jeles elődök emlékét. A mise végén elhangzott a Te Deum, ez a különleges alkalmakra íródott, Istent dicsőítő ének. A premontreiek himnuszát Pásztai Ottó, az egyesület elnöke mondta el. Mielőtt az ünnepség következő színhelyére indult volna a társaság, csoportkép készült a templomban, az oltár előtt.

regi 2

Visszatérés az egykori premontrei gimnáziumba

Ezután a jelenlévők átsétáltak egykori iskolájukba. Mielőtt azonban betértek volna az alma materbe, fotográfiák készültek a premontrei templom előtt is. A volt Premontrei Főgimnáziumban – mai nevén Mihai Eminescu Főgimnázium – megkoszorúzták dr. Károly Irenaeus József paptanár, premontrei kanonok, európai hírű fizikus emléktábláját.

regi 3

A dr. Károly Irenaeus József-emléktáblánál

Az összejövetel a Paprika House nevezetű vendéglőben folytatódott. Pásztai Ottó, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke üdvözölte a résztvevőket. Külön köszöntötte Kiss Albert főesperest, aki az egyesület megalakulásától velük volt, támogatta őket, részt vett számos rendezvényükön. Az elnök sajnálatát fejezte ki, hogy Tempfli József, aki szintén mindig támogatta a szervezetet, nem lehetett jelen az ünnepi találkozón.

A váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak egy csoportja alkalomhoz illő zenés-verses műsorral kedveskedett az ünnepelteknek. Ezt követően Pásztai Ottó tartotta meg beszámolóját. „A különböző évfordulók tükröt tartanak elénk, amelyben részrehajlás nélkül visszatükröződnek tevékenységeink, eredményeink, hiányosságaink, kapcsolataink” – fogalmazott. Visszaemlékezett arra, hogy: „1994. május 4-én mintegy ötven egykori premontrei diák részvételével – Budai Márton váradhegyfoki prépost, Vesselényi Tibor és Fekete Attila öregdiákok kezdeményezésére – a premontrei templomban találkozót tartottunk, ahol felolvastuk a gödöllői Szent Nortbert-napi ünnepségre szóló meghívást. A júniusi találkozón egy harminctagú küldöttség vett részt, s a látottakon és hallottakon felbuzdulva, tanulmányozva a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének szabályzatát, Váradra hazatérve 1994. június 29-én negyvennégy öregdiák részvételével megalakítottuk a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületét, amelynek a hivatalos bejegyzése október hónapban történt meg.” Az évek során 150-160 főre emelkedett a létszám. Sajnos 117 diáktársuktól kellett végső búcsút venniük. Jelenleg 135–140 közötti a tagság létszáma. Az egyesület egyik fő célkitűzése lett az egykori diákok és tanárok mozgósítása, összefogása. Ennek érdekében minden hónap első csütörtökén tartanak találkozót. Jó tíz év elteltével nyitottak az úgynevezett utódiskolák végzettjei és a szimpatizánsok felé. Az eredményekről is szólt az elnök, a lajstrom meglehetősen hosszú. Könyveket jelentettek meg, érettségi találkozókat, kulturális rendezvényeket szerveztek. Évek óta támogatják a Szent László-gimnáziumot és a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumot, valamint az Eminescu-főgimnázium és a Iosif Vulcan Tanítóképző magyar tagozatát. Kapcsolatot teremtettek a Kárpát-medencei premontrei öregdiák egyesületekkel. Kétévenként tartanak vezetőválasztást. A havi találkozók programja színes, változatos témák kerülnek terítékre, jeles előadókat hívnak meg. Szívükön viselik a premontrei rend és az egykori gimnázium javainak jogos visszaszolgáltatását. Jelentős céljuk a premontrei rend és a volt Premontrei Főgimnázium hagyományainak feltárása, megőrzése és továbbadása. Mécs László premontrei szerzetes, költő munkásságát is igyekszenek népszerűsíteni. Lényeges számukra a közösségi összetartozás. Nem feledkeznek meg a név- és születésnapjukat ünneplők köszöntéséről, minden esztendőben tartanak családi farsangot és Mikulás-ünnepséget. „A visszajelzések szerint végtelenül jólesik a kollégáknak a törődés, érzik, hogy egy egymásra figyelő közösség tagjai mindannyian” – jegyezte meg az elnök. Hangsúlyozta továbbá: mindig gondosan ügyeltek arra, hogy különféle politikai ellentétek ne zavarják meg találkozóikat, tevékenységüket.

regi 5

A Szent László-s diákok zenés versműsorral ajándékozták meg az ünnepelteket

Pásztai Ottó elmondta: az egyesület 2000 augusztusában kezdeményezte egy emléktábla elhelyezését a Szent László-templom falára a tizenkét mártír honvéd emlékére, akik meg akarták akadályozni a Szent László téri híd felrobbantását. 2001. augusztus 18-án Tempfli József püspök megszentelte az emléktáblát.

Egy másik igencsak jelentős megvalósításuk dr. Károly Irenaeus József életútjának, munkásságának megismertetése, népszerűsítése. A neves fizikus és paptanár születésének 150., halálának 75. évfordulója alkalmából emlékműsort szerveztek, amelynek keretében bemutatták a róla szóló, Aki fényt hagyott maga után című monográfiát. Az öregdiákok egyesületének kezdeményezésére, Biró Rozália akkori alpolgármester támogatásával 2004-ben a városi tanács elfogadta a javaslatot, miszerint a tudóst post mortem Várad díszpolgárává nyilvánította. További siker, hogy 2010. december 10-én a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének és a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság szervezésében, Biró Rozália anyagi támogatásával elhelyezték a dr. Károly Irenaeus József-emléktáblát az egykori premontrei főgimnázium lépcsőházának falán.

regi 6

A premontrei templom előtt

Pásztai kitért arra is, miszerint ugyancsak jelentős eredmény, hogy az öregdiákok egyesületének kezdeményezésére, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Segítő Jobb Alapítvány irányításával 2010. november 12-én táblát avattak az első nagyváradi szemkórház alapító szemorvosa, a messze földön híres humanista, a szegények gyógyítója, az egykori premontrei öregdiák, dr. Grósz Frigyes emlékére a váradi Medsystem szemklinika lépcsőházában. Hosszan lehetne még sorolni az eseményeket és eredményeket, hiszen lényegesnek tartják a kallódó értékek megmentését az utókor számára. Pásztai Ottó kifejtette: továbbra is szeretnék szolgálni a magyar közösség javát. Közölte végül: a mostani évfordulóra Visszatekintés címmel egy fényképekkel illusztrált albumot is megjelentettek.

Az elnöki beszámoló után Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke köszöntötte az öregdiákok társaságát. Mint mondta, a nagyváradi levéltárban gyönyörű anyagok találhatók a múlt századfordulós egyesületi életről. A mostani találkozó is ilyen békebeli hangulattal bír. Méltatta a precíz beszámolót, hozzáfűzvén: fontos a tagság megbecsülése. A már említett, a Szent László-templom falán lévő emléktáblával kapcsolatban Szabó Ödön elmondta: a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal nem adott területfoglalási engedélyt arra, hogy az idén, október 12-én megkoszorúzzák a hídvédők emléktábláját. Hozzáfűzte: ez a meccs még nincs lejátszva, tovább kell forszírozni a dolgot. Megtalálják a módját, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a hídvédőkről, hiszen a Szent László-templom oly sokszor adott már menedéket a magyarságnak. Végül Szabó Ödön megemlítette: örvendetesnek tartja, hogy a premontrei öregdiákok egyesülete jó társaság tudott maradni.

Ezután Wéber Antal vetített képes előadása következett, amely szintúgy betekintést nyújtott a különféle találkozókba. Az ünnepi összejövetel további nosztalgiázással, kötetlen beszélgetéssel és díszebéddel zárult.

Tóth Hajnal

Forrás Reggeli újság

http://www.reggeliujsag.ro/regi-szep-diakemlekek-es-kozossegerosito-esemenyek/


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Események, versenyek
Itt megtudhatod, a Google eseménynaptár segítségével, milyen tevékenységek lesznek, vannak vagy voltak iskolánkban.
Beiratkozás az előkészítő osztályba
Március 4-én kezdődnek a beiratkozások! Szeretettel várunk minden jelenlegi ovist, aki iskolánkat választja a 2020-2021-es tanévre. a két előkészítő osztályunk valamelyikébe.
Angajăm contabil
Se amână concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar – contabil șef, pe durata stării de urgență.