Felvételi tájékoztató a teológia - vallásturisztikai szervezői szakra


Posted on 2020-04-28 21:30:18


Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

Teológia – vallásturisztikai szervező osztály – 28 hely

o   ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz

o   a vallásturisztika szaktantárgyainak tárháza áll rendelkezésedre, többek között az olasz nyelv heti 1 órában, mint szaktantárgy az angol haladó és német kezdő nyelv mellett

o   heti egy gyakorlati óra egyházturisztikai/turisztikai irodákban. A 12. osztály végén szakvizsga.

o   helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz

o   a felvétel felekezeti hovatartozástól független

o   külföldi ösztöndíj lehetőségek

o   változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk

o   betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

Képességvizsga-tételek hittanból

1.      A kinyilatkoztatás

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 10–14. o. (PDF-ben csatolva)

2.      A Biblia

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 15–18. o. (PDF-ben csatolva)

3.      Az apostoli hitvallás

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 19–22. o. (PDF-ben csatolva)

4.      Hiszek egy Istenben

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 22–27. o. (PDF-ben csatolva)

5.      A teremtés és gondviselés

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Teremtés (Genezis, Mózes első könyve), Ter 1, 1–2, 4

Online: 1. fejezet: https://szentiras.hu/KNB/Ter1 
         2. fejezet:
https://szentiras.hu/KNB/Ter2 

6.      Isten terve az emberrel

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Teremtés (Genezis, Mózes első könyve), Ter 1, 26–29

Online: https://szentiras.hu/KNB/Ter1

Szentírás (Biblia), Teremtés (Genezis, Mózes első könyve), Ter 2, 4–25

Online: https://szentiras.hu/KNB/Ter2 

7.      A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása)

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Lukács evangéliuma, Lk 1, 26–38

Online: https://szentiras.hu/KNB/Lk1 

8.      Jézus születése

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Lukács evangéliuma, Lk 2, 1–40

Online: https://szentiras.hu/KNB/Lk2 

9.      A napkeleti bölcsek hódolata

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Máté evangéliuma Mt 2, 1–23

Online: https://szentiras.hu/KNB/Mt2 

10.  Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története)

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Lukács evangéliuma, Lk 15, 11–32

Online: https://szentiras.hu/KNB/Lk15 

11.  Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek)

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Máté evangéliuma, Mt 26–27. fejezetek

Online: https://szentiras.hu/KNB/Mt26 , lapozni kell a következő fejezethez

12.  Föltámadt (Jézus feltámadása)

Könyvészet: Szentírás (Biblia), Lukács evangéliuma, Lk 24, 1–50

Online: https://szentiras.hu/KNB/Lk24 

Könyvészet: Szentírás (Biblia), János evangéliuma, Jn 21, 1–24

Online: https://szentiras.hu/KNB/Jn21 

 

Általános könyvészet

Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001 (Függelékben csatolva) vagy ITT megnézhető.

Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997 (római katolikus Káldi-Neovulgáta fordítás).

Online: https://szentiras.hu/KNB

Biblia, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2014. Online: https://szentiras.hu/RUF

Apostoli hitvallás (függelékben csatolva) vagy ITT megnézhető.


Csatolt dokumentumok:
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!