Beiratkozás előkészítő osztályba


Posted on 2020-05-21 08:35:49


Kedves szülők!

Iskolánk a 2020-2021 tanévben is két előkészítő osztállyal várják az iskolakezdő gyermekeket!

 

A járvány miatt félbemaradt beiratkozások szabályozására megjelent a Hivatalos Közlönyben az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott új módszertan (OMEC 4244 din 12.05.2020). A változtatások és kiegészítések főként a beiratkozás procedúráját és naptárát érintik.
A 2020. augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltőket július 7-ig lehet beíratni előkészítő osztályba. Ebben az esetben a szülő vagy a törvényes gyám a beiratkozási formanyomtatványt kitöltheti és elküldheti online (még nem jelent meg) vagy kinyomtatva eljuttathatja a tanintézménybe a bizonyító dokumentumokkal és a megadott adatok és információk hitelességét igazoló felelősségvállalási nyilatkozattal együtt. A dokumentumokat személyesen, ímélben vagy postán kell eljuttatni a tanintézményekbe. Az érvényesítés során az iskola beiratkozási bizottsága a beiratkozási ívbe írt adatokat összehasonlítja az eljuttatott dokumentumokban találhatóakkal.
A hatodik életévüket 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között betöltő gyerekeket szintén be lehet íratni előkészítő osztályba július 7-ig a szülő vagy a törvényes gyám írásbeli kérésére.
Ha a gyerek ebben a tanévben járt óvodába, a szülő vagy a törvényes gyám az óvodai intézménynek adja le személyesen, küldi el ímélen vagy postán a formanyomtatványt. Az óvoda kiállítja az előkészítő osztályba vagy a nagycsoportba való beiratkozási ajánlást. Az írásbeli ajánlást az óvoda személyesen, ímélen vagy postán juttatja el a szülőnek vagy a törvényes gyámnak.
Abban az esetben, ha a gyerek ebben a tanévben nem járt óvodába vagy külföldről tért haza, a szülő vagy a törvényes gyám a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központhoz (CJRAE) juttatja el a beiratkozási ívet személyesen, ímélen vagy postán. A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ egy megadott időpontban felméri a gyerek fejlődését, és ennek alapján állítja ki az előkészítő osztályba vagy a nagycsoportba való beiratkozási ajánlást írásban, amelyet személyesen, ímélen vagy postán juttat el a szülőnek vagy a törvényes gyámnak. A felmérés eredménye nem fellebezhető meg.

A hatodik életévüket szemptember és december között betöltő gyerekek szüleinek, gyámjának az óvoda vagy a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ ajánlását is el kell juttatnia az iratkozási iratcsomóban az iskolának.
Amennyiben személyesen teszi le a szülő vagy a törvényes gyám a dokumentumokat az iskolában, az érvényesítés az ő jelenlétében történik a beiratkozási bizottság valamelyik tagjának irányításával.
A beiratkozás és a beiratkozás érvényesítésének lejártával a gyerekek beiskolázása két szakaszban történik:
- Az első szakaszban, július 8. és július 20. között a beiskolázás a beiratkozási ívben feltüntetett adatok és a beadott dokumentumok alapján, számítógépes program segítségével, a más körzetekből jelentkező gyerekek esetében a tanintézmények vezetőtanácsa által megszabott kritériumok figyelembe vételével történik.
- A második szakaszban, július 21. és július 31. között a megyei tanfelügyelőségek áltak kidolgozott procedúrák alapján a megmaradt helyekre osztják el azokat a gyerekeket, akik az első fordulóban nem vettek részt vagy nem kaptak helyet.
Szeptember 1. és 4. között a megyei tanfelügyelőségek a gyerekek érdekeit szem előtt tartva összesítik és megoldják azoknak a leendő előkészítősöknek a helyzetét, akiket addig nem iskoláztak be.
Az iskola megkezdésétől számított két héten belül az emailben vagy postán elküldött dokumentumokat eredetiben is be kell majd adni a tanintézményekbe.
Minden tanintézmény köteles az előkészítő osztályba való beiratkozással kapcsolatos információkkal szolgálni az iskola körzetébe és a más körzetbe tartozó érdeklődőknek egyaránt.

Az ismertető szövegét köszönjük Kovács Irénke államtitkár asszonynak!  


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Vissza- és beiratkozás az óvodába
A tanügyminisztérium 791. számú határozatában az óvodába való iratkozás menetét két nagy szakaszra osztotta: a visszairatkozásra május 25 - június 5. között a már ovisoknak, és június 8-tól az újaknak.
Órarend, tevékenységtervezet 2020 június 2. és 5. között
A távoktatás, a szinkron órák és a VIII. XII. osztályosoknak szánt felkészítők órarendje június 2. és 5. között.
Szóbeli vizsgák helyett minősítések a tanulmányi átlagok alapján
Az oktatási minisztérium kidolgozta azt a 4341 számú rendelethez tartozó módszertant, amely alapján az idén érettségiző diákok minősítést kapnak az elmaradt szóbeli vizsgák helyett, a négyéves tanulmányi átlaguk alapján.