Anunț - selecție a elevilor la activități de remediere a subproiectului Succesul este alegerea mea!


Posted on 2020-11-16 01:01:00


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent László" Oradea
Titlul subproiectului: Succesul este alegerea mea!
Acord de grant nr. 902/SGL runda III

 

ANUNȚ

 

       În atenția ELEVILOR care doresc să facă parte din grupul țintă a subproiectului Succesul este alegerea mea!, proiect ROSE.

       Vă aducem la cunoștință că elevii liceului care vor să facă parte din grupul țintă a Proiectului ROSE pot să depună un dosar de candidatură care va avea componența:

      - Cerere de înscriere (model tip); Cerere inscriere elevi

      - Formular individual de înregistrare în grupul țintă; Formular individual

      - Angajament de participare; Angajament

      - Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu character personal a elevului și părintelui / tutorelui; Acord

      - Documente justificative (copie CI, copie Certificat naștere, alte documente –dacă este cazul);

  

    - Dosarele se depune și înregistra la secretariatul școlii începând cu data de 14.12.2020

 
     Criteriul selecției:

       Selecția elevilor se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dezabilități, categorie socială).

1.  Elevul să fie înscris la una din clasele Liceului Teologic Romano - Catolic „Szent László” Oradea, nivel liceal.

2.  Cerere de înscriere în grupul țintă, incluzând datele personale și numărul de telefon.

3.  Recomandare diriginte din care reiese apartenența la mediul socio-economic dezavantajat: mediul rural  / venituri familiale modeste sau precare/ familii monoparentale/ părinți plecați în străinătate/ elev cu probleme de inserție în grup, elevi aflați în situație de risc de abandon școlar. etc.

4.  Criterii specifice ridicate de cadrele didactice care implementează activitatea.

 

CALENDARUL 

Procesului de selecție a elevilor la

I.1 Activități remediere

a subproiectului Succesul este alegerea mea! în cadrul Proiectului ROSE

 

ETAPA

TERMEN

Prezentarea informațiilor privind procesul de selecție și completarea dosarelor de către elevii doritori de a face parte din echipa de elevi din grupul țintă

16.11.2020-11.12.2020

Depunerea dosarelor de către elevi

14.12.2020-22.12.2020

Evaluarea dosarelor

28-29.12.2020

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție

30.12.2020

 

Numărul maxim de elevi ce pot fi selectate:

I.1. Activități remediere:

Lb română 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Lb. maghiară 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Matematică 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Istorie 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Geografie 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

          Lb. Engleză 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Lb. Germană 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Competențe digitale 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

I.2. Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală:

     Total 60 elevi: 20 elevi clasa a IX-a, 20 elevi clasa a X-a, 10 elevi clasa a XI-a, 10 elevi clasa a XII-a

I.3.  Activități de îndrumare și orientare în carieră:

     Total 60 elevi: 30 elevi clasa a XI-a, 30 elevi clasa a XII-a

II.1. ”Atelier de lectură dorită” – club de lectură prin imagini:

     Total 60 elevi: 20 elevi clasa a IX-a, 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a

II.2. „Drumul către ECL/ ECDL” :

     Total 60 elevi: 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

II.3. Cunoașterea mediului înconjurător: tur geografic și istoric prin România:

     Total 40 elevi

II.4.”Devoratorii de cărți” – club de lectură în limba maghiară:

       Total 60 elevi: 20 elevi clasa a IX-a, 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!