27 diák veheti át a Szent István Egylet ösztöndíját


Posted on 2021-01-11 07:30:00


A 2020-2021-es tanévben 27 szent lászlós diák részesül a bécsi Szent István Egylet ösztöndíjaiban.
Ebből 23 teljes értékű támogatást kap: a kilencedikes Újfalusi Richard Olivér, Kondor Hajnal, Szabó Erzsébet Andrea, Dorsonszki Vanessza Réka, Ferenczi Kristóf, Szűcs Bianka és Lázár Alexandra Szonja. Tízedik osztályból Varga Alex István, Czédula Alexandra, Hevesi Krisztián László, Sacal Anna Melinda, Erdélyi Noémi és Bodó Beáta részesül ösztöndíjban. A tizenegyedikesek közül Rejtő Dóra Adrienn, Tarr Alexandra – Andreea, Barabás Betty Mária, Kovács László István, Vidican Edina valamint Zsigó Anita a támogatott. Végül pedig a tizenkettedikes diákok közül Demeter Tibor, Bognár István, Brad Ferenc Dávid és Szilágyi Bernadett ösztöndíjas 77 0. Két testvérpár, azaz 4 tanuló: Szeghalmi Krisztina Anita (X.A) és Szeghalmi Gabriella Nóra (XI.A), valamint Pál Izabella Krisztina (X.C), illetve Pál Anasztázia (XII.B ) részesül osztott jutalomban.
A világjárványra való tekintettel, ebben az évben sajnos, nem sikerül személyesen kiosztani az ösztöndíjakat. Ettől függetlenül, szeretnénk köszönetet mondani a nagyszabású támogatásért mindazoknak, akik segítik munkánkat, megmaradásunkat a felekezeti jellegű, magyar nyelvű oktatásban.
Tanintézetünk támogatói közé soroljuk a Bécsben működő Szent István Egyletet. Az egylet 1918-ban alakult elszegényedett, rászoruló magyarok támogatásának a céljából. Később, 1993-ban létrehozta a Szent István Ösztöndíj Alapot, amelynek célja a mai magyar határokon túl, a volt Magyarország területén élő, magyar nyelven tanuló diákok támogatása lett. 4 ország 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet ösztöndíjában.
A Bécsi Szent István Egyletet jelenlegi elnöke Batthyány-Strattmann László Ödön. A Szent István Egylet Ösztöndíj Alap nevében Szendey Ágnes, Pongrácz Vilmos, Stipsicz Bettina és Némethné Török Zsuzsannából álló bizottság tevékenykedik iskolánkért.
Az Ösztöndíj Alap az évente megrendezésre kerülő Szent István Bál bevételéből, valamint a közel száz támogató által nyújtott pénzügyi segítségből tevődik össze. . Ebben az esztendőben azonban sajnos ez a jótékonysági bál elmaradt. Az összeget kizárólag adakozásokból gyűjtötték össze a támogatók. Erre a célra egy tájékoztató jellegű kiadványt hoztak létre a támogatók, melynek anyagából csatolunk jelenlegi beszámolónkhoz Hálás köszönet önzetlen segítségükért!
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum fennállása óta nagyon sokat köszönhet azoknak, akik támogatták iskolánkat. Néhai Tempfli József megyés püspök és Mons. Fodor József vikárius közbenjárására az egylet már a megalakulás második évében felajánlotta, hogy támogatni fogja azokat a jó képességű, igyekvő, sokgyermekes családból származó, tanulókat, akik továbbviszik majd a keresztény szellemet, s akik méltók tudnak maradni a klasszikus értéknormákhoz. Exc. Böcskei László jelenlegi megyés püspök is nagyra értékeli az Egylet munkáját és támogatását, hiszen a püspök úr is jelentős mértékben támogatja iskolánkat, szeretettel és különös odafigyeléssel segíti a tantestület, a tanulók és családjaik előmenetelét.
Az Egylet ösztöndíjkiutalási alapelvei nem módosultak az alapítás óta. Az ösztöndíjat nyert diáknak – amennyiben a tanulmányi és magatartásbeli eredményei nem változnak jelentősen, illetve nem iskolahagyó, vagy nem vált iskolát – a Szent István Egylet a középfokú tanulmányai befejezéséig biztosítja az ösztöndíj-támogatást.
Zalder Éva Mária ösztöndíjreferens

Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!