VETWork Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással


Posted on 2021-01-22 15:08:38


VETWork

Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással


     A 2020 szeptemberében indult projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel.

A projekt weboldala

   Az a pedagógus, aki egy sikeres képzés után visszamegy a tantestületbe, felvértezve olyan digitális módszertárral, aminek a használhatóságáról meggyőződött, legtöbbször légüres térben találja magát. Az utóbbi évek kutatásai arra a következtetésre jutnak, hogy a probléma sokkal bonyolultabb annál, mintsem egy technikai eszköz, legyen az a legkorszerűbb digitális technológia terméke, bármit is egycsapásra meg tudna oldani. Többféle baj van, és ezek közül nem a tanárok és gyerekek túlterheltsége a legnagyobb. 

 


Hosszútávú célok

A tervezett projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektor specifikus prioritásokhoz:

  • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése;
  • A Digitális oktatási cselekvési tervben és a DigComp 2.1-ben foglaltaknak megfelelően, az innovatív megközelítések és digitális technológiák felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az innováció átfogó megközelítésének támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára való felhasználása.

A projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel.


Projektcélok

  • Intézményi szintű beavatkozás az iskola vezetőinek és pedagógusainak szoros együttműködésére építve.
  • Szervezeti és egyéni szintű fejlesztési és képzési szükségletek meghatározás a SELFIE és a DigCompEdu önértékelési eszközeivel.
  • A felmérések eredményéhez illeszkedő online képzési kínálat implementálása a „Digitális Étlap” platformon, és online pedagógusképzés a hiányzó DigComp 2.1 és a DigCompEdu szerinti kompetenciák fejlesztéséhez.
  • Az iskolák támogatása saját digitális pedagógiai stratégiájuk és az egyéni igényekhez igazított akcióterv kidolgozásában.
  • Az akcióterv megvalósítása, gyakorlatorientált, egyéni igényekhez igazított, a pedagógusok saját „digitális óra” kísérletével záruló helyszíni, jelenléti képzés (workshopok) facilitálása a partneriskolákban.
  • Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell kidolgozása a tapasztalatok alapján, amit egyéb oktatási intézmények is könnyen alkalmazhatnak intézményi szintű változások hatékony kezelésének és oktatási gyakorlatuk folyamatos fejlesztésének eszközeként.

Eredmények

A projekt során az alábbi öt szellemi termék keletkezik:

1: Eszköztár a Digitális Pedagógiai Stratégia kialakításához a szakképző iskolákban
2: Digitális étlap – online képzési felület szakképzésben dolgozó tanároknak mikro tananyagokkal, a DigCompEdu keretrendszerben meghatározott kompetenciákhoz igazodva
3: Digitális tananyagfejlesztés a partner szakképző intézményekben tartott workshopokon
4: Esettanulmányok IKT alapú kreatív osztálytermi munkára alapozva
5: Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell – a tapasztalatok, kifejlesztett eszközök és tesztelt folyamatok összegyűjtése egy e-könyvben, további oktatási intézmények számára


Partnerek

 

* Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Koordinátor, Magyarország)
* Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (Magyarország)
* University of Primorska Faculty of Management (Szlovénia)
* Biotechnical Educational Centre Ljubljana (Szlovénia)
* Országos Magyar Továbbképző Központ (Románia)
* Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Románia)
* Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola (Szlovákia)
* Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola (Magyarország)
SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium (Magyarország)

 


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!