Hivatások nyomában országos/négy egyházmegyés projektnap


Posted on 2021-01-28 06:18:42   Az idén rendeznénk 15. alkalommal az azonos című, országos hittanversenyünket ha a világjárvány ezt nem akadályozta volna meg, de így sem adjuk fel, az online térben, február 20-án, projektnapként szervezzük meg,  a római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákok és tanáraik számára.


Az idei témák:

       * Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József,
       * a premontrei rend és Szent Norbert,
       * a pálos rend és
       * Boldog Özséb.
A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve az országunkban működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták.


A csapat:

        a katolikus iskolák öt diákja (9.-12. osztályos) és egy tanár.


A FELADATOK

A benevező csapatoknak fel kell dolgozniuk mind a négy témát, mindegyik témához más-más feladatot választva (a jelzettek közül). 


1. KISPROJEKT

 

A csapatok a négy nagy témából kiválasztanak egyet, amit saját elképzelés szerint projektben, közösen dolgoznak fel. 
Példák lehetséges projektcímekre (bármi más is választható):

Szent József az erdélyi (tágan értelmezve, Partiumot és Bánátot is ideértve) egyházművészetben,
Szent József, a Szent Család családfője,
Szent József, a munkás lelkisége,
A Szent Család az erdélyi egyházművészetben,
A Szent Család lelkisége,
Kalazanci Szent József lelkisége és munkássága,
A piarista rend Erdélyben,
A piarista szellemiség és/vagy lelkiség,
A premontrei rend Erdélyben,
A premontrei szellemiség és/vagy lelkiség,
Szent Norbert öröksége,
Pálosok Erdélyben,
Boldog Özséb öröksége,
Szent József tisztelete egyházmegyémben stb.

 FELTÉTELEK:

– a témák alapos körüljárása;
– minél több szempontú megközelítés;
– ahol csak lehetséges, a kapcsolódó helyszínek felkeresése vagy legalább a helyi plébános vagy hitoktató telefonos megkeresése és a beszélgetés rögzítése;
– minél több élő személy megszólítása, a videó- vagy hangfelvételek felhasználása a produktumnál;
– gazdag képanyaghasználat;
– kreatív megoldások;
– a bemutatóban a saját kutatás kerüljön előtérbe, az internetes források csak háttéranyagként szolgáljanak.

 A PRODUKTUMRÓL

– Műfaja szabadon választható.
– Lehetséges produktumok: kisfilmek, hanggal ellátott, sok kreatív megoldást tartalmazó bemutatók, jól felépített, sok képpel, videó- és hanganyaggal szerkesztett Facebook-oldal, virtuális kiállítás valamelyik digitális platformon, egy újság vagy folyóirat egy lapszáma stb.

BEMUTATÁS

– Minden csapat saját Trello-táblát hoz létre és azon megjelenít minden munkafolyamatot (pl. a felhasznált háttéranyagot, a saját készítésű képeket, kisfilmeket, hanganyagokat stb.), majd az utolsó kártyán a bemutatásra kész produktumot is megjeleníti, egyben.
– Február 20-án minden csapat 15 percben bemutatja saját munkafolyamatát (a Trellón) és részletesen ismerteti a végterméket.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a címben jelzettek megvalósulása – a téma alapos körüljárása (5 p),
– a projektfolyamat során lezajlott egyéni és csoportmunka alkalmak megmutatása (5 p),
– személyesen felkeresett helyszínek, közösségek, élő (legalább telefonos vagy internetes megoldással) készült beszélgetések megjelenése a projektben (5 p),
– digitális felületek, kreatív elemek a bemutatóban (5 p),
– minden tag részvételével tartott, élvezetes bemutató (5 p).

 


2. RODALMI VAGY ZENEI ALKOTÁS  a főtémához kapcsolódóan 

 

A műfaj és a téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.
Példák beküldhető alkotásokra:

Himnusz Szent Józsefről,
Novella Kalazanci Szent József életéből,
Vers Boldog Özsébről,
Ének a Szent Családról,
Színjáték Boldog Özséb életéről stb.

BEMUTATÁS

– Az alkotásokat a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig. (Ez nem azonos a kisprojekt táblájával! A szervezők minden csapat részére létrehoznak egy kártyát a Trello-táblán, a 2-es, 3-as és 4-es feladatokat oda kell feltölteni.)
– A zsűri február 16–20 között értékeli az elérhetővé tett munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a cím és tartalom megfelelése (5 p),
– a műfaji szempontok pontos követése (himnusz vagy valamilyen más, lírai alkotás; himnusz vagy valamilyen más egyházi ének; drámai alkotás) (5 p),
– könyvészet, ihletforrások megjelölése (5p),
– eredetiség, kreativitás a mű létrehozásában és bemutatásában (5p),
– bemutató előadás minden tag hozzájárulásával (szerző, személyes előadás vagy háttérmunka) (5p).

 


3. RÉSZLET EGY KORABELI RÁDIÓ- VAGY TÉVÉHÍRADÓBÓL

 

FELTÉTELEK:

– A műfaj és a téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.
– A hang- vagy videóanyag legtöbb 5 perces legyen és tartsa szem előtt a választott műfaj szabályait.

Példák beküldhető alkotásokra:

Híradás Kalazanci József tevékenységéről,
Interjú Boldog Özsébbel,
Beszámoló az első premontrei iskola életéről,
Tudósítás a betlehemi barlangistálló elől stb.

BEMUTATÁS

– Az alkotásokat a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig.
– A zsűri február 16–20 között értékeli a feltöltött munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a szent egyéniségének vagy a választott témának üzenet-értékű és ma is aktuális vonásait kibontó tartalom legyen (5 p)
– kreatív megoldások (5 p)
– műszaki minőség (5 p)
– a műfaji szabályok betartása (5 p)
– szép és helyes beszéd (5 p)

 


4. HANGOS ÉS/VAGY ZENÉS ELMÉLKEDÉS  az említett szentekkel, az ő erényeikkel vagy szerzetesrendek lelkiségével, karizmáival kapcsolatosan

 

FELTÉTELEK:

– A téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.
– A hangos vagy/és képes bemutató legtöbb 4 perces legyen.
– Az elmélkedésnek egy kéréssel kell zárulnia, amit a programkezdő szentmisén könyörgésként olvasnak fel a csapatok.

BEMUTATÁS

– Az elmélkedéseket a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig.
– A zsűri február 16–20 között értékeli a feltöltött munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a szent(ek) erényeinek, a szerzetesrendek karizmáinak megjelenése (7 p)
– igényes nyelvezet és helyesírás (6 p)
– lelkileg megérintő (6 p)
– esztétikus kivitelezés (6 p)

MEGJEGYZÉS!

     A trello.com oldalra e-mailcímes, jelszavas regisztrációval lehet belépni. A csapatból egy tag létrehoz egy táblát, amire társának meghívót küld, így lehetővé teszi a közös munkát. A saját Trello-táblát a projektmunkához (1) kell használni, a 2-es, 3-as, 4-es feladatok produktumainak feltöltéséhez a szervezők hozzák létre a táblákat és meghívót küldenek minden benevezett diák emailcímére. Ezért feltétlenül fontos, hogy a nevezéskor pontos és gyakran nézett emailcímet adjunk meg! A felület használata nagyon egyszerű, de ha szükséges, ez az oktatóvideó segítséget nyújthat.

Mindenkinek jó munkát, hasznos versenyzést kívánunk!


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!