Közös óvodai projekt: Szeresd az egészséged!


Posted on 2020-08-06 06:00:00


   Ez a találkozás lehetőséget kínált a projekt nyújtotta tapasztalatok megosztására, sőt az „online ovi” kényszerbevezetésével kapcsolatos élményeikről is beszámolhattak egymásnak a résztvevők. A tapasztalatszerzés az egyik legfontosabb mozgatórugója az egyéni és a szakmai fejlődésnek. Erre épít legtöbb esetben az Erasmus-programok különböző szintekre kiterjedő általános koncepciója, mely szerint a különböző országok eltérő módon közelítenek és valósítanak meg oktatási és nevelési helyzeteket, különböző módszerekkel érnek el pedagógiai célokat.

   Az Erasmus+ programok legfőbb ismérve, hogy különböző országokban tanuló diákok egymást meglátogatva szerezhetnek maradandó ismereteket és cserélhetnek tapasztalatot. Ehhez szükséges az utazási és az ott tartózkodási költségek finanszírozása, mely a diák és a tanár számára egyaránt biztosított egy ilyen program során. Az Erasmus óvodai nevelésre kiterjedő szegmense kicsit eltér a többitől, hiszen az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve ez az a korosztály, amelynek a programjában nem szerepelhet az utaztatás. Ezért ilyen esetekben technikai megoldásokkal segítik őket abban, hogy találkozhassanak távolabbi vagy akár szomszédos országokban élő társaikkal. Mindhárom óvoda kiemelt fontossággal kezelte az egészséges életmódra való nevelés megvalósulását a saját intézményében, ezért a közös projekt már címében is hordozta az üzenetet: Szeresd az egészséged!

   A huszonhárom hónapra előkészített tervezetben egyaránt szerepeltek testi és lelki értelemben egészséges életmódot célzó tevékenységek. A projekt három alappillérre támaszkodva határolta be a foglalkozások területét, számos tevékenységtípussal téve változatossá és vonzóvá a gyerekek és felnőttek számára egyaránt a feladatok sorát, ezek pedig: a lelki egészség, az egészséges táplálkozás, illetve a mozgásra és a munkára nevelés. A pedagógusok közti egyeztetésnek köszönhetően minden hónap külön tematikával rendelkezett, ahol a három fél a három alappillérnek megfelelően rotációs rendszerben vette ki a részét és valósította meg a kitűzött célokat. A programok sikeréhez volt egy alapösszeg is hozzárendelve a támogatási rendszernek köszönhetően, melyet rugalmasan lehetett az éppen aktuális programra fordítani, vagy pedig gyűjteni egy következő, nagyobb költségekkel járó program megvalósítására. A projekt 80 százalékban előfinanszírozást élvezett, melyet 100 százalékban kellett elszámolni és 20 százalékot utólagos fizetésként rendelnek hozzá, tehát szükséges volt az önrész biztosítása.

   Az Erasmus projektek a régiók közti találkozásoktól válnak a kölcsönös tapasztalatszerzés közkedvelt megvalósítási formájává. De hogyan lehet kivitelezni ezt az óvodák esetében? A gyerekek közti interakció leszűkült az internet világában megvalósítható találkozási alkalmakra, melyek a Csináld velem! jelmondatot viselték. Ilyenkor a technika vívmányait segítségül hívva a három óvoda egy-egy csoportja közösen, egymást meghallgatva, egymásra figyelve kapcsolódhat rá egy más közegre, ahol kipróbálhatják, elsajátíthatják egymás szokásait, az egyedi tudást közkinccsé bocsátva tehetik gazdagabbá egymást.

   Számos óvodai tevékenység már szerepelt a nagyváradi Szent László Óvoda éves repertoárjában, hiszen az óvónők más projektek során is odafigyeltek az egészséges életmód kialakítására a gyermekek körében. Az egészséges ételek szeretetéhez vezető úthoz hozzátartozik az együtt beszerzett és elkészített, friss zöldségekből és gyümölcsökből készült étkek közös kóstolgatása, a víz és a tea fogyasztása, illetve azok természetes ízesítése. A projekt eredményeként egy szakácskönyv is megjelent, mely összefoglalja a gyerekekkel is elkészíthető finom salátákat. A természeti kincseinkkel való ismerkedés, mint a gyógynövények, a méz, a búza, a tök stb. azt feltételezi, hogy felkutassuk ezek természetes közegét, és minél jobban felfedezzük a természetet. A program számos alkalommal szorgalmazta a szabadban töltött időt mint megfigyelési módszert, ami ezzel párhuzamosan a testedzés egyik formája is. A Szent László-óvodában ez idő alatt készült el az új tornaterem, ahol a szabadidős testmozgáson túl irányított formában is jól tudták fejleszteni a gyerekek testtartását, különböző érdekes játékeszközökkel előidézve a helyes mozgási formákat. A nagyobbakkal egy uszodát is meglátogattak, illetve lovagolni is elvitték az óvoda kis lakóit. Nemcsak a nagymozgások kaptak teret, hanem relaxációs gyakorlatokra is sor került, mely jól fejlesztette a kicsikben a befelé fordulás lecsendesítő és nyugtató hatását, mely a lelki élet alapja és a szociális viselkedéskultúra formálója.

   Az újdonságok kipróbálása mindig friss oxigént juttat a vérkeringésbe, mely élénkíti a test(ület) minden tagját a kicsiktől a nagyokig. Számunkra is egy fiatalos lendületet biztosított ez az Erasmus projekt, és reményeink szerint lesz lehetőségünk újabb partnerségek felfedezésére és megkötésére is. Köszönjük a támogatást a magyarországi és a székelyföldi partnereinknek, iskolánk igazgatójának, Konrád Katalinnak és tanfelügyelőnknek, Tankó Zitának. Nem utolsó sorban hálánkat szeretnénk kifejezni az ovisaink szüleinek, akik még a kialakult otthoni tanulásban is társaink voltak. Kívánjuk hát mindenkinek: Szeresd az egészséged!

Szabó Emese óvodavezető


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!