Felvételi hittanból - képességvizsga a IX. osztályba


Posted on 2018-05-11 13:20:50


Felvételi a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceum

TEOLÓGIA IX. osztály - 2018 

     ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
o        keresztény alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre
o    helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, angol és német nyelvet tanulhatsz
o        a felvétel felekezeti hovatartozástól független
o        külföldi ösztöndíj lehetőségek
o        változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
o        betekinthetsz Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

Felvételi vizsgatételek hittanból 

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK:
A kinyilatkoztatás,
A Biblia,
Az apostoli hitvallás:
Hiszek egy Istenben,
A teremtés és gondviselés,
Isten terve az emberrel,
A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata),
Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32),
Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek),
Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele),
Szentlélek (Pünkösd), 
Szentháromság,
Jézus Egyháza.

Beiratkozás időpontja: 2018. május 14-15, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán

Hittan felvételi: 2018. május 16-18. között (pontosítás később)  reggel 9 órakor szóbeli, 11 órától írásbeli a megadott tételek alapján.

Eredményhirdetés: 2018. május 22. (ezen a napon 12.00-14.00 óra között van a fellebbezési lehetőség), végleges eredmények 2018. május 25-én.

 A végleges beiratkozáshoz szükséges íratok:
-          beiratkozási űrlap
-          személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
-          a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
-          anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
-          nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
-          egyházi ajánlás, orvosi igazolás

 

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Kanonok sor 21 sz.) titkárságán lehet benyújtani.

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7-. sz.

Tel: 0359 411121  

Szeretettel várunk minden kedves diákot!


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
30 éves az iskolai hitoktatás
A kerek évforduló apropóként indult új honlap mely a szabad iskolai hitoktatás 30 éves múltjának állít emléket de ugyanakkor a jövőnek is utat mutatna.
Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA
Ce trebuie știut despre vaccinul împotriva COVID-19?
Készülünk összeállítani a 2020-2021-es évkönyvet!
Feldolgozás alatt a 2020~2021-es évkönyv tervei, de még beszerezhető a tavalyi összefoglaló!