Nyugalmat talál lelketek


Posted on 2019-01-28 19:22:31


2019. január 31-én, csütörtökön  19.00 órától „Nyugalmat talál lelketek." (Mt 11,30) mottóval taizéi imaórát szervez a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum a nagyváradi Barátok Templomában.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

A zenekarnak köszönjük a szolgálatot!

A taizéi imaóra olvasmányait, könyörgéseit itt megtalálhatod.

Ének

 

Zsoltár: 34.
Minden időben áldom az Úrat,
mindenkor dicséretét zengi ajkam.
Az Úrban dicsekszik a lelkem,
hallják meg és örvendjenek mind a szegények!

Magasztaljátok velem az Úrat,
dicsérjük együtt a nevét!
Kerestem az Úrat, és ő hallgatott szavamra,
megszabadított mindattól, amitől rettegtem.

Tekintsetek rá, és arcotok felragyog,
és nem borítja szégyen többé.

Meghallgatta az Úr a szegényt,
amikor hozzá kiáltott,
megszabadította minden bajából.

Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr,
boldog az az ember, ki őbenne bízik.

Olvasmány:, 1 János 4,7-12

     Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk.

Ének – Veni Sancte

Csönd

Könyörgések

1. Istenünk, Atyánk, töltsd el életünket együttérzéseddel, hogy sose fáradjunk bele a megbocsátásba!
2. Imádkozzunk azokért, akik nem hisznek, és életüket mások szolgálatára szentelik!
3. Jézusunk, add, hogy az Egyház a közösség kovásza legyen, a te fényed ragyogjon föl rajta!
4. Krisztus, mennyből sugárzó fény, látogasd meg a sötétségben élőket, és mutasd meg nekik szereteted útját!
5. Istenünk, Te vagy az élet forrása, támogasd azokat, akik nehézségeken mennek keresztül és elbátortalanodnak!
6. Urunk, vezess Szentlelked által, és adj új szívet, hogy teljesíthessük szereteted akaratát!

Miatyánk

Ima - Minden élő Istene add, hogy csendben és szeretetben rád bízhassuk magunkat. Nem könnyű nekünk, embereknek, rád bízni magunkat. Te megérinted lelkünk mélységeit, és azt akarod, hogy a remény világosságában éljünk.

Énekek


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.