Lelki nap a szeretet jegyében


Posted on 2018-03-26 23:58:23


Március 23-án nagyböjti lelki napot tartottak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban, amelyen a meghívottak plébánosok, szerzetesek, lelkészek, hitoktatók és lelkes szülők segítettek az iskola diákjainak az ünnepre való ráhangolódásban.

Az iskola életében hagyományosnak számító lelki nap mindig különleges ünnep, hiszen ilyenkor, megszakítva a hétköznapok rohanását, alkalom teremtődik a befele figyelésre, egymásra hangolódásra. Ezúttal a szállingózó hóesés kölcsönzött varázslatos hangulatot az eseménynek, és segített elcsendesedni, Jézusra figyelni. Az iskola sportcsarnokában megtartott reggeli szentmisén összegyűlt az iskola apraja-nagyja előkészítős kisdiáktól végzős tizenkettedikesig. Tóth Attila atyának, aki a szentbeszédet tartotta, sikerült minden gyermeket megszólítania közvetlen, fiatalokra hangolt modorával, az iskola kiskórusának előadásában felcsendülő ifjúsági énekek pedig igazi közösségi élménnyé tették az eseményt. Az atya arról beszélt, hogy a lelki nap a diákokért van, ezért arra kérte őket, hogy nyissák ki a lelküket, és engedjék, hogy Isten végtelen szeretete megérintse őket. Az együvé tartozás érzetét, a szeretet jelenvalóságát a Miatyánk elmondásakor egymásba kulcsolódó kezek is bizonyították. Krisztus szenvedéstörténetét azáltal is átérezhették a jelenlévők, hogy elhangzott Reményik Sándor Pilátus című verse egy tizedikes diáklány, Simon Tímea tolmácsolásában.

A mise után díjkiosztó következett: a katolikus hittanolimpia megyei szakaszának Szent László-s díjazottai vehették át oklevelüket, ajándékukat Konrád Katalin igazgatónőtől és Benedek Ramóna hitoktatótól. Köztük azokat a diákokat is megtapsolták a jelenlévők, akik képviselni fogják az iskolát és a megyét a tantárgyverseny országos szakaszán, amelyet áprilisban szerveznek meg Nagyváradon a Szent László Líceumban.

A misét követően a diákok tanítóik, osztályfőnökeik kíséretében az osztálytermekbe vonultak, ahol a meghívottak tartottak számukra foglalkozásokat. Volt osztály, ahol közös beszélgetéssel, volt, ahol énekléssel, másutt interaktív foglalkozással idézték fel a Passiót, a szeretet és szenvedés történetét.

A nap zárómomentumaként került sor a sportcsarnokban a keresztútra. A tizennégy stációt végigjárva a diákok megtapasztalták a keresztút misztériumát és üzenetét, amely által felidézhették Krisztus szenvedését. A nap végén Szabó Ervin spirituális atya, az iskola lelki vezetője megköszönte a papság tagjainak azt az útmutatást, amelyet nagyböjtre, nagyhétre és húsvétra adtak, a tanároknak és a diákoknak pedig azt a lelki nyitottságot, amelyet az isteni kegyelem iránt tanúsítottak.


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.