Proiectul ROSE: SUCCESUL E ALEGEREA MEA!- prezentare generală


Posted on 2020-10-17 00:00:00


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent László" Oradea
Titlul subproiectului: Succesul este alegerea mea!
Acord de grant nr. 902/SGL runda III

Obiectiv general:
Reducerea ratei de abandon paralel cu creșterea ratei de absolvire a liceului și cu îmbunătățirea rezultatelor la examenul național de la finalul clasei a XII-a: creșterea cu 2% a promovabilității la examenul  de bacalaureat a elevilor din Liceului Teologic Romano - Catolic  “Szent László” Oradea.  

Pe baza obiectivului general s-au stabilit obiectivele specifice, după cum urmează:
O1:  Menținerea ratei de abandon școlar sub 5% în fiecare an al proiectului la nivelul liceului.
O2: Creșterea performanței la învățătură prin creșterea mediilor anuale cu câte 1% la disciplinele de bacalaureat în fiecare an al proiectului, ajungând la 3% până la finalul proiectului prin activități pedagogice și de sprijin.
O3: Creșterea motivației pentru finalizarea studiilor prin asigurarea unor programe extracurriculare diversificate, prin menținerea ratei de absolvire a claselor terminale la 95% anual și  până la finalul proiectului.
O4: Creșterea motivației de participare la examenul de bacalaureat prin asigurarea obținerii  unor certificate internaționale pentru 10 elevi aflați în situație de risc în fiecare an al proiectului.
O5: Dezvoltarea competențelor necesare promovării la examenul de bacalaureat în vederea creșterii cu 2 % a ratei de promovabilitate în fiecare an al proiectului.

Beneficiarii direcți vor fi: 60 elevi din clasele IX-XII pe toată durata proiectului, elevi aparținând unor grupuri dezavantajate (elevi cu situație financiară precară, elevi de etnie maghiară, rromă, elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi navetiști), care întâmpină dificultăți în finalizarea studiilor liceale cu examen de bacalaureat.  

I. Activități pedagogice și de sprijin

I.1. Activități remediare

I.2 Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală

I.3 Activități de îndrumare și orientare în carieră

II. Activități extracurriculare

II.1. ”Atelier de lectură dorită” – club de lectură prin imagini

II.2. „Drumul către ECL/ ECDL”-

II.3  Cunoașterea mediului înconjurător: tur geografic și istoric prin România

II.4.  ”Devoratorii de cărți” – club de lectură în limba maghiară

III. Activități de renovare și dotare

III.1 Activități de dotare

a). Crearea unor  spații atractive pentru elevi, spatii care să faciliteze procesul de învățare.

b). Desfășurarea activităților în spații atractive și utilizând mijloace didactice moderne, cu impact redus asupra mediului, conduce la implicare activă în activitățile propuse și ca urmare la atingerea obiectivelor stabilite: O1, O2; O3, O4, O5

c). Responsabilul financiar colaborează cu administratorul școlii pentru amenajarea  și dotarea spațiilor cu mobilier și mijloace informaționale (din bugetul proiectului). Responsabilul cu achizițiile va procura mijloacele materiale, respectând raportul calitate-preț, necesare implementării tuturor activităților din proiect. Responsabilul financiar va efectua plățile către furnizorii de bunuri și se va ocupa de inventarierea acestora în patrimoniul instituției cu aplicare și respectarea procedurilor Băncii Mondiale.

Resurse umane: administratorul școlii, responsabilul cu achizițiile, responsabilul financiar, consultant din partea Episcopiei Romano - Catolice

Resurse materiale/logistice: 4 videoproiectoare, 27 PC-uri, 10 laptopuri, 3 imprimante multifuncționale

d). Asigură condițiile optime necesare desfășurării activităților  de instruire și educative, ceea ce conduce la eficientizarea acestora și implicit la îmbunătățirea rezultatelor școlare. Se corelează cu I.1, I.2., I3., II.1, II.2., II3.,II.4

e). Durata: 12 luni în primii 2 ani de proiect.

f). Beneficiari direcți: 60 de elevi anual, care vor desfășura activități de instruire și educative în spații dotate cu mijloace informaționale moderne.

Beneficiari indirecți: elevii școlii care vor folosi în continuare și în perioada de sustenabile a proiectului dotarea realizată prin proiect.


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Categories
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.