Anunț selectare echipa de implementare


Posted on 2020-11-16 00:00:00


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent László" Oradea
Titlul subproiectului: Succesul este alegerea mea!
Acord de grant nr. 902/SGL runda III

 

CALENDARUL 

Procesului de selecție a echipei de Implementare – cadre didactice –

la I.1 Activități remediere

a subproiectului Succesul este alegerea mea!

 

ETAPA

TERMEN

Prezentarea informațiilor privind procesul de selecție și completarea dosarelor de către profesorii doritori de a face parte din echipa de implementare

16.11.2020-27.11.2020

Depunerea dosarelor de către profesori

2.12.2020-11.12.2020

Evaluarea dosarelor cadrelor didactice

21.10.2020

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție

22.12.2020

 
Componența dosarului de candidatură:

cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție; CERERE INSCRIERE

copie xerox după cartea deidentitate;

copie după documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau master);

- declarație privind utilizarea datelor personale cu caracter personal; declaratie date caracter personal

declarație privind desfășurarea activităților în afara orelor aparținătoare normei de bază;

declarație privind disponibilitatea la desemnarea activităților. declaratie norma + disponibilitate


Criterii de
eligibilitate:

(1)     Să nu dețină altă poziție/funcție în cadrul proiectului;

(2)     Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;

(3)     Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;

(4)   Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din cadrul subproiectului SUCCESUL ESTE ALEGEREA MEA! (ROSE);

(5)     Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de bază;

(6)     Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat/selectată;

 


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Categories
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.