Se pot depune cereri pentru Laptop achizitionat in cadrul programului ROSE


Posted on 2021-02-25 20:43:46


Repartizare, recuperare și redistribuire a echipamentelor electronice de tip laptop

 

   Conform metodologiei privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă prin proiectul privind învățământul secundar - ROSE echipamentele pot fi date în folosință gratuită tuturor elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le permite participarea la activități de învățare care au componentă de învățare digitală sau alte activiți online.

 

GENERALITĂȚI

 

   În cadrul proiectului privind învățământul secundar – ROSE, Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” Oradea a primit, prin finanțare externă, un număr de 54 (cincizecisipatru) echipamente electronice de tip laptop. După înregistrarea lor în contabilitatea și inventarul Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent László” echipamantele vor fi date în folosință gratuită elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le permite participarea la activități de învățare care au componentă de învățare digitală sau alte activiți online.

 

   Laptopurile vor fi distribuite cu prioritate elevilor din categorii și grupuri dezavantajate. Sunt considerați a fi elevi aparținând unor grupuri dezavantajate:

 

  • ·         Elevi provenind din familii cu venituri mici,
  • ·         Elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei,
  • ·         Elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități,
  • ·         Elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în proximitate,
  • ·         Elevi proveniți din familii monoparentale,
  • ·         Elevi instituționalizați (din centre de plasament sau aflați în plasament familial),
  • ·         Elevi orfani elevi proveniți din familii numeroase (cu mai mulț copii).

 

    Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” va stabili în mod transparent criteriile și  prioritățile de repartizare a laptopurilor, ținând cont de categoriile dezavantajate menționate la art. 2 și de situația concretă a elevilor din unitatea de învățământ, inclusiv de situația participării/ neparticipării la cursuri online în perioada martie — iunie și septembrie- decembrie 2020.

 

    Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente informatice proprii, în baza unei cereri scrise, însoțite de o declarație pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor, potrivit căreia familia/ elevul în cauză nu deține un desktop, laptop sau tabletă.

 

     Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente informatice proprii, în baza unui contract de comodat, care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului. Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea de prelungire până la finalizarea studiilor de către elev în unitatea de învățământ respectivă. La sfârșitul fiecărui an școlar elevii beneficiri însoțiți de un părinte/ tutore legal, vor preda comisiei responsabile cu repartizarea, recuperarea și redistribuirea echipamentelor electronice de tip laptop, echipamentul electornic în baza unui proces verbal.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 

1.  Cerere de acordare a echipamentului electronic de tip laptop (părinte/ reprezentant legal pentru copilul minor, elev major)

 

2. Declarație pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor potrivit căreia familia/ elevul în cauză nu deține un descktop, laptop sau tabletă.

 

ETAPE/ACTIVITĂȚI/MOD DE LUCRU

 

       Depunerea documentației
În perioada 10.02.2021 – 27.02.2021, elevii vor depune la sediul unității, sau în format online, documentația necesară (cerere, declarație pe proprie răspundere că nu deține niciun echipament electronic)

 

      Evaluarea cererilor
Comisia responsabilă cu repartizarea, recuperarea și redistribuirea echipamentelor electronice de tip laptop va evalua dosarele. 28.02.2021

 

      Afișarea rezultatelor evaluării
Afișarea rezultatelor de către comisia responsabilă cu repartizarea, recuperarea și redistribuirea echipamentelor electronice de tip laptop. 01.03.2021

 

       Depunerea contestațiilor
Depunerea contetaților de către candidați în data de 01.03.2021 între orele 12.00 – 16.00;

 

       Rezolvarea contestatiilor 
Rezolvarea contestațiilor se va face de către o comisie numită prin decizie de către directorul Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”. 01.03.2021

 

       Afișarea rezultatelor finale
Rezultatele se vor afișa rezultatele finale, după contestații. 02.03.2021

 

      Distribuirea echipamentelor electronice de tip laptop
Distribuirea echipamentelor se va face pe bază de contract de comodat încheiat între Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” și beneficiar (elev major/ părinte/ tutore legal pentru elevii minori). 02.03.2021 – 05.03.2021

 

       Recuperarea echipamentelor electronice de tip laptop de la beneficiari
Recuperarea echipamentelor se va face pe bază de proces verbal încheiat între beneficiar (elev major/ părinte/ tutore legal pentru elevii minori) și Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” 04.06.2021 – 14.07.2021

 

 


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.