IX. osztályos felvételi KALENDÁRIUM első forduló


Posted on 2021-07-15 06:54:21IX. osztályos felvételi KALENDÁRIUM - első forduló
... avagy mikor, mit kell tennem, hogy az általam választott IX. osztályban kezdjem a 2021-2022-es tanévet!
2021. július 5-14.
-az iskolák titkárságai kitöltik a szakiskolai vagy duális szakiskolai
beiratkozási lapokat a VIII. osztályt végzett tanulók/szülők kérésére a tanulók adataival, a végzési átlaggal, az országos felmérés átlagával.
- egyetlen beiratkozási lap bocsátható ki. Nem adható ki beiratkozási lap a lezáratlan, pótvizsgás, illetve bukott tanulóknak.
- a jelentkezők iratkozása a szakiskolai vagy duális szakiskolai osztályokat indító szakközépiskoláknál, az beiratkozási lappal.
Szakiskolai szakács - KÓD 601 - (14+12 duális hely)
2021. július 14.
- az iskolák titkárságai kitöltik a beiratkozási lapokat (fisa de inscriere) névvel, iskolakóddal, személyes adatokkal, az V-VIII. osztály átlagával, az egységes dolgozatok jegyeivel és átlagával, a felvételi átlaggal melyeket a központosított informatikai alkalmazásból vesznek át.
- eddig kell jelezni ha sikeresen részt vettél ugyan a tehetségpróbán, de nem foglalod el a helyet,
- a tehetségpróbás helyekre bejutott tanulók listájának hitelesítése a tanfelügyelőség által, és a lista kihirdetése az illető líceumoknál.
- a szakiskolába vagy duális szakosztályba beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése, az adatainak beküldése a megyei bizottsághoz.
2021. július 15.
- a tehetségpróbákon sikeresen vizsgázók listájának átküldése elektronikus formában az Országos Felvételi Központnak visszaigazolva a speciális tevékenységek befejezését.
(Csak azoknak a tehetségpróbán részt vevő jelölteknek adhatók ki beiratkozási lapok, hogy részt vehessenek az elektronikus elosztáson, akik nyilatkozatot töltenek ki arról, hogy lemondanak a tehetségpróbák által megszerzett helyükről.)
2021. július 15-20.
- folytatódik a szakiskolába való beiratkozás.
Szakiskolai szakács - KÓD 601 - (14+12 duális hely)
2021. július 16-19.
-a VIII. osztályt végzett roma tanulók/szülők kitöltik vagy elküldik elektronikusan a beiratkozási lapokat a választott helyekkel, az osztályfőnökök segítségével.
- a VIII. osztályt végzett a sajátos nevelési igényű tanulók/szülők kitöltik a beiratkozási lapokat a választott helyekkel, az osztályfőnökök segítségével.
2021. július 16-22.
-a VIII. osztályt végzett tanulók/szülők kitöltik a beiratkozási lapokat a választott helyekkel, kódokkal, az osztályfőnökök segítségével.
Gazdasági technikus - KÓD 203
Üzletkötő - KÓD 202
Közélelmezési - KÓD 205
Rendezvényszervező - KÓD 205
- ezt követi a beiratkozási lapok bevitele a számítógépes adatbázisba, amit majd a szülők és tanulók ellenőriznek az újra nyomtatott változatban.

2021. július 20.
- a szakiskolába jelentkezők listájának frissítése, túljelentkezés esetén értesítés a vizsgáról.
- a roma helyekre jelentkezők elosztása és az eredmények közlése
- a sajátos nevelési igényű helyekre jelentkezők elosztása és az eredmények közlése
2021. július 21-22.
- szakiskolába a pótfelvételi-vizsga lebonyolítása, ott, ahol a beiratkozott jelöltek száma nagyobb a jóváhagyott helyek számánál
-eredményhirdetés
- óvás július 23-án
2021. július 24.
- a tanulók számítógépes elosztása
2021. július 25-28.
A tanulók benyújtják a beiratkozási iratcsomót a líceumokba, ahova bejutottak.

2021. július 29
A líceumokba be nem iratkozott jelöltek miatt szabadon maradt helyek számának jelzése.
2021. július 26.
- a Megyei Bizottság hitelesíti a szakiskolai oktatásba sikeresen felvételizők névsorát.
- az iskolák kifüggesztik a szakiskolai és duális szakiskolai
osztályokba bejutott és elutasított jelentkezők névsorát a szakiskolai felvételi átlag csökkenő sorrendjében
2021. július 27-28.
- a beiratkozási iratcsomók leadása azokba a tanintézményekbe, ahová a jelölteknek sikerült a vizsgája.


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
2021 őszétől is két ötödik osztállyal indulunk!
Két ötödik osztály indul, de újdonságnak számít, hogy választható az emelt óraszámú angol nyelv tanulás, az intenzív angol szakos osztályban vagy választható más olyan opcionális tantárgy, amelyek csak a mi iskolánk sajátossága.
Megjelent az idei, 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
Július 19–26. között lehet beiratkozni az érettségi augusztusi fordulójára
Már most, júliusban kell jelezni, ha úgy döntesz, hogy augusztusban részt kívánsz venni az érettségi vizsgákon.